Геопринт
Български English
   

About us

 

Contacts

Warranty Stickers

Warranty stickersГаранционните стикери се отпечатват върху специална материя, която при отлепване се разрушава и по този начин се гарантира целостта на изделието. Приложими са за всякакви електронни изделия, при които има такива изисквания.